nové logo SHO

 

O festivale

Organ je v kultúrnom dedičstve každého národa mimoriadny fenomén, ako živý svedok doby reprezentuje duchovné hodnoty a tradície. Festival Slovenské historické organy – Slovak historic organs je koncertnou prezentáciou historicky cenných organov, ktoré patria do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

Tento festival medzinárodného významu je jedným z najstarších organových podujatí. Má za sebou viac ako 30 rokov činnosti, vyše stovky koncertov vo všetkých kútoch Slovenska a predstavilo sa na ňom množstvo špičkových domácich a zahraničných umelcov. Zámerom festivalu je poukazovať na dôležitosť ochrany a starostlivosti o tieto kultúrno-umelecké pamiatky.

O festivale SHO: ilustračná fotografia

Idea usporiadať festival vznikla z iniciatívy významných osobností organového umenia na Slovensku: Ferdinanda Klindu, Evy Kamrlovej, Etely Čárskej a Mariana Alojza Mayera. Festival od začiatku svojho vzniku v roku 1992 neplnil len úlohu sprostredkovateľa kvalitného interpretačného umenia, jeho cieľom bolo prostredníctvom realizácie organových koncertov podnietiť záujem o historicky vzácne organy na Slovensku a iniciovať systematické kroky smerujúce k záchrane týchto nástrojov. Hádam najväčším hmatateľným výsledkom festivalu je, že sa podarilo zreštaurovať do pôvodného stavu množstvo historických organov a oživiť ich unikátne zvukové bohatstvo. Mimoriadnu zásluhu v tomto smere majú Marian Alojz Mayer, ktorý sa dlhoročne staral o výber a odbornú prípravu organov na festival a taktiež Ján Vladimír Michalko, ktorý ako predseda Spolku koncertných umelcov dramaturgicky zabezpečoval organizáciu festivalu v rokoch 2004 – 2019. Od roku 2019 prevzalo vedenie festivalu občianské združenie ORGANyBOF. Koncepciu a dramaturgiu festivalu Slovenské historické organy zabezpečuje Marieta Puhovichová spoločne s manželom Martinom Puhovichom.

Od roku 2021 je súčasťou festivalovej ponuky edícia koncertov Historic organs in Pressburg zacielený na Bratislavu a jej okolie. Bratislava ako mesto s dlhoročnou tradíciou, ponúka pestré spektrum organov, jedinečných nielen krásou, ale aj unikátnym zvukovým bohatstvom, ktoré touto cestou ponúkame bratislavskému publiku.

Organizátor festivalu

Kontakt

SHOrgany

občianske združenie

Na hrádzi 161/9
851 10 Bratislava