nové logo SHO

Festival SHO

Galéria

2020

Festival Slovenské historické organy ''20

Dunajská Lužná, 18. augusta 2020

MARIETA PUHOVICHOVÁ /SK/
MAREK VRÁBEL /SK/

Dunajská Lužná, 18. august 2020

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol Povýšenia sv. Kríža

***

Organ Ludwiga Moosera z roku 1865

Festival Slovenské historické organy ''20

Jarovce, 21. augusta 2020

MÁRIA MAGYAROVÁ - PLŠEKOVÁ /SK/AT/

Bratislava - Jarovce, 21. august 2020

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol Povýšenia sv. Kríža

***

Organ neznámeho majstra pravdepodobne z prvej tretiny 19. storočia, rozšíril v roku 1886 Anton Schönhofer

Festival Slovenské historické organy ''20

Stupava Mást, 22. augusta 2020

MÁRIO SEDLÁR /SK/CZ/

Stupava - Mást, 22. august 2020

19:00 hod.

Rímskokatolícky filiálny kostol sv. Šebastiána

***

Organ J.Ch. Bishopa, Londýn 1854, premiestnený v roku 2011

Festival Slovenské historické organy ''20

Čunovo, 23. augusta 2020

MICHAL HANUŠ /CZ/

Bratislava - Čunovo, 23. august 2020

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Michala Archanjela

***

Organ neznámeho majstra, z prvej tretiny 19. storočia

Organizátor festivalu

Kontakt

SHOrgany

občianske združenie

Na hrádzi 161/9
851 10 Bratislava