nové logo SHO

Festival SHO

Galéria

2023

Festival Slovenské historické organy 2023

BRATISLAVA - JAROVCE, 14. júla 2023

JAROSLAV TŮMA (CZ), LOTZ TRIO (SK)

BRATISLAVA - JAROVCE, 14. júla 2023

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša

***

Organ neznámeho majstra pravdepodobne z prvej tretiny 19. stor.,
prestavaný A. Schönhoferom

Festival Slovenské historické organy 2023

MOČENOK, 15. júla 2023

BÁLINT KAROSI (HU)

MOČENOK, 15. júla 2023

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Klimenta

***

Organ z dielne bratov Pažických z Rajca, z roku 1790

Festival Slovenské historické organy 2023

HUNCOVCE, 21. júla 2023

IVETA ZAŤKOVÁ (SK)

HUNCOVCE, 21. júla 2023

19:00 hod.

Evanjelický a. v. kostol

***

Organ Andreasa Zimmera, z roku 1852

Festival Slovenské historické organy 2023

KOVARCE, 22. júla 2023

MARTIN GÁL (SK)

KOVARCE, 22. júla 2023

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, biskupa

***

Organ z dielne bratov Pažických z Rajca, z roku 1768

Festival Slovenské historické organy 2023

BRATISLAVA - ČUNOVO, 23. júla 2023

TATIANA PERNETOVÁ (CZ), DANIEL PERNET (CZ)

BRATISLAVA - ČUNOVO, 23. júla 2023

19:00 hod.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Michala Archanjela

***

Organ neznámeho majstra, z prvej tretiny 19. stor., prestavaný A. Schönhoferom

Organizátor festivalu

Kontakt

SHOrgany

občianske združenie

Na hrádzi 161/9
851 10 Bratislava